Organisasjonsutvikling handler om å forbedre en organisasjons evne til å håndtere endring i og utenfor virksomheten.

Arbeidet med organisasjonsutvikling handler mye om planlegging og iverksetting av virksomhetstilpassede tiltak for å sikre at arbeidskraft og andre ressurser blir anvendt på en god og effektiv måte.

I Nordcap kombinerer vi egen ledererfaring, bred faglig kompetanse og et bredt spekter av verktøy og metoder når vi hjelper toppledere og mellomledere i utviklingen av sunne organisasjoner med evne til fornyelse og problemløsning.

iStock-847087874.jpg

Endringsledelse

Vi bistår våre kunder med å øke organisasjonens evne til å gjennomføre strukturendringer, aktiviteter, utnytte muligheter og løse problemer for å nå sine mål.

iStock-627199550.jpg

Lederutvikling

Gjennom bedriftsspesifikke programmer som sees i sammenheng med bedriftens strategi, kan vi bidra til å utvikle ledere og virksomhet til å bli en høyt presterende organisasjon.

iStock-520791880.jpg

Coaching

Utvikling skjer gjennom systematisk personlig bevisstgjøring, observasjon og forståelse for egne sterke og svake sider.