“Sammen med Nordcap har vi kunnet gå internasjonalt på en effektiv og trygg måte. ”

— Jan Brekke, CEO i Sogn Aqua AS / Glitne

“I lag med Nordcap har Highsoft effektivisert og profesjonalisert viktige prosessar i eit selskap med rask internasjonal vekst.”

— Grethe Hjetland, CEO i Highsoft

“Kjell Hilde fra Nordcap har ledet flere av våre internasjonaliseringsprosjekter trygt i havn med gode resultater. Anbefales!”

— Tom Falk Hald, Innovasjon Norge

“Vi har sammen med Trond Herland / Nordcap gjort et solid løft på utviklingen av personalledergruppen. Vi har økt kunnskap og oppmerksomhet rundt relevante ledelsestema som bidrar til at vi blir bedre i hverdagen og dermed løfter organisasjonen generelt.”

— Anne Therese Vonheim, HR-direktør i Frende Forsikring

«Nordcap leverte som forventet i rekrutteringen av vår nye QA Manager/Maritim inspektør»

- Kjell Olav Haugland, CEO i Bergen Tankers

Noen av våre kunder: