Vi skaper merverdi for våre kunder gjennom faglig innsikt og erfaring. Vår styrke er evnen til å se sammenhengene og helheten i et foretak eller en organisasjon og kombinere dette med effektive rekrutteringsprosesser. Vårt samlede nettverk gir oss tilgang på en rekke gode kandidater. Vi har et omfattende utvalg av arbeidspsykologiske analyseverktøy fra ledende leverandører som SHL og Profiles International, sertifisert av DNV-GL. 

iStock-898212112.jpg

Direkte søk etter kandidater

Vår erfaring er at de beste kandidatene ofte ikke har et jobbskifte i tankene. Direkte søk er derfor en effektiv metode for å finne kandidater til nøkkelstillinger.

Vi tar alltid utgangspunkt i en grundig gjennomgang av bransjen, bedriftens mål, dagens organisasjon og krav til stillingen for å sikre at vi vet hvilke krav kandidaten skal tilfredsstille.

iStock-697390034.jpg

Kombinasjon av direkte søk og annonsering

For noen stillingskategorier kan det være aktuelt å kombinere et målrettet og direkte søk med annonsering av stillingen i utvalgte media. Søket blir gjennomført ved bruk av tilgjengelige databaser og et omfattende personlig nettverk.

iStock-855198460.jpg

Annonsering

Rekrutteringsprosesser hvor stillingen blir utlyst i utvalgte medier, trykk eller digitalt. Vi tar hånd om hele prosessen - alt fra utarbeidelse av kravspesifikasjon og annonse, kontakt med annonsebyrå, administrasjon av søknader, innkalling til intervjuer, gjennomføring av disse, vurdering av kandidatene, referansesjekk og endelig anbefaling.

iStock-520704954.jpg

Kandidatvurdering

Vi utfører også kvalitetssikring av vurderinger som er gjort internt i forbindelse med en rekrutteringsprosess.

Med utgangspunkt i kravspesifikasjonen som er utarbeidet for stillingen, foretar vi en vurdering av kandidatens egnethet ved hjelp av våre verktøy og metoder som vi benytter ved rekruttering og utvelgelse. Vi anbefaler at en slik prosess også omfatter referansesjekk.